(Edit hoàn) HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNG

Giới thiệu truyện:

Tác phẩm: HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNG Tác giả: NHẤT THẾ HOA THƯỜNG Thể loại: Cường cường, duyên trời định, hệ thống, 1×1, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn 85 chương Tình trạng bản edit: HOÀN TOÀN VĂN + (2/4) PHIÊN NGOẠI Edit: Thiên Hoàng Quý Nữ & Cá Mèo Link chủ nhà edit: https://jiyongphuong.wordpress.com/dam-my/hoan/he-thong-dang-bao-hong/ Beta: Thiên Hoàng Quý Nữ Nguồn: ஜஜ Slytherin House ஜஜ P/s: Truyện k phải ta edit nhé, lưu lại vì muốn đọc thôi, reup chưa có sự cho phép của nhà, sẽ xoá khi chủ nhà yêu cầu!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: