[Fanfic Vocaloid] Bầu Trời Và Đã Từng

Giới thiệu truyện:

• Tựa: Bầu Trời Và Đã Từng • Ảnh Bìa: Recneps-SAIS [Pixiv] • Tác Giả: Anhan • Thể Loại: LongFanfic, gồm nhiều Chapter ngắn. • Ghép Đôi: Kagamine Len x Kagamine Rin • Nhân Vật: Vocaloids • Tình Trạng: Đang tiếp diễn... • Chú Thích: Các nhân vật không thuộc về tác giả nhưng trong truyện, số phận của họ do tôi quyết định. • Lưu Ý: Xin đừng mang truyện của tôi rời khỏi Wattpad và xin đừng chuyển Ver hoặc Edit khi chưa có sự cho phép của tôi. Truyện chỉ được viết và đăng tải tại Wattpad.

Danh sách chương: