[FANFICTION] Những Oneshot Xàm Xí Của Heo :Đ

Giới thiệu truyện:

Tôi ghi cái này sau khi được Ze ml thông não : ĐÂY LÀ FANFICTION-NƠI CHÚNG TA CÓ THỂ TƯỞNG TƯỢNG NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC QUÁ ĐÀ- NHÂN VẬT THUỘC VỀ TÁC GIẢ GỐC NHƯNG CÂU CHUYỆN Ở ĐÂY THUỘC VỀ TÔI. TÔI LUÔN CỐ GẮNG VIẾT SÁT NHÂN VẬT VÀ CỐT TRUYỆN NHẤT CÓ THỂ. NẾU SAI HÃY IB HOẶC COMMENT GÓP Ý, TUYỆT ĐỐI KHÔNG GÂY WAR. LẠY CHÚA, TÔI IN HOA RỒI. --- Hãy đảm bảo man đọc dòng trên trước khi đọc dưới này. Chỗ con Heo thảy hết rác+những thứ nó nghĩ ra trong đầu :)) Chủ yếu là viết về các cặp nó ship, có khi là hoặc chỉ là do tâm trạng vui hay buồn :v Đam bách cân tất nhưng đếch cân nổi H và ngôn :v Hầu hết đều HE hoặc OE và rất bẩn bựa :)) Có nhận req :))

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: