HỆ THỐNG CÔNG LƯỢC NHỮNG NGƯỜI VỢ DÂM ĐÃNG

Giới thiệu truyện:

HỆ THỐNG CÔNG LƯỢC NHỮNG NGƯỜI VỢ DÂM ĐÃNG Tác giả: Ngưng Hạ Editor: Đam mỹ khuyết danh Tình trạng edit: Đang tiến hành Thể loại: Đam mỹ, Xuyên qua, Hệ thống, Chủ công, cao H, Song tính, NP, kết thúc 1x1, HE. Dương Sơn bị một cái hệ thống quái gở chọn trúng, bị đưa tới một vùng đất khác, còn bị ép làm công có thù lao. Bi thảm nhất chính là, cái hệ thống này không phải để hắn làm chủ nhân, mà là để phục vụ cho tất cả những người vợ đói khát đang phải chịu giày vò, hắn cũng chỉ là một kẻ làm công mà thôi. Vì tích lũy điểm để được trở về, Dương Sơn bắt buộc phải tận lực thỏa mãn những người vợ này, chỉ số tính phúc đạt tới một trăm mới tính là thành công. Mới đầu, đối tượng còn là đàn ông, dần dần, liền biến thành người song tính............ Quét mìn: 1. Văn chủ công, tổng tiến công, vạn nhân mê cường công, không nghịch! 2. Đối tượng công lược là những người vợ, nhưng chuẩn CP, nhất định sạch. 3. Quá trình NP, kết thúc 1vs1, phiên ngoại 3P.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: