HỆ THỐNG MỐI TÌNH ĐẦU NGHỊCH TẬP

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Quân Tích Nhược Thể loại: xuyên nhanh, hệ thống Link convert: https://hugioi.wordpress.com/2015/11/23/c-so-luyen-nghich-tap-he-thong-quan-tich-nhuoc/ Convert: Hủ Giới Couple: chính văn vô couple, phiên ngoại 1x1 [tinh phân trung khuyển công x phúc hắc nữ vương thụ], OE (theo editor nghĩ) hoặc HE (tùy người) Chương truyện: 125 chương + 1 phiên ngoại Editor + Beta: Song Song

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: