Bad End Friends Wiki [Vietnamese]

Giới thiệu truyện:

MỘT BAD END FRIENDS WIKI ĐẾN TỪ HEO HOÀNG ĐẾ! MỚI HƠN, NHIỀU HƠN VÀ HÀI HƠN! DỊCH SÁT NGHĨA HƠN NỮA! MÌNH XIN HỨA TRÊN MỠ MÌNH NHƯ VẬY! Nguồn : Wiki Fandom Nguồn bìa : Google

Danh sách chương: