|jhs x myg||abo văn| huyền thoại nguyên soái omega

Giới thiệu truyện:

Tittle:Huyền thoại nguyên soái Omega Au: Sâu Dóm (@-masterdom ) Disclamier: Nhân vật không thuộc về mình nhưng số phận trong truyện là do mình quyết định ---- My work is just available in my only acc. highest ranking :4 #abo

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: