|HopeGa||ABO|Can I Say I Love You?

Giới thiệu truyện:

Min Yoongi- 1 Omega đã đến tuổi trưởng thành, chiếu theo luật của đế quốc Opichius, giai đoạn này cậu phải đưa gen của mình cho cục Omega để chuẩn bị tiến hành kết hợp với 1 Alpha do nhà nước lựa chọn. Nhưng, ngay từ nhỏ, Min Yoongi đã che dấu thân phận Omega của mình bằng cách tiêm 1 loại thuốc ức chế chất dẫn dụ vào người, sống dưới thân phận của 1 Beta. Tưởng chừng thuốc ức chế sẽ có công dụng vĩnh viễn, nên bản thân Min Yoongi đã đăng kí học tại trường quân sự I.Bighit , đến lúc gần nhập học thuốc ức chế liền mất công dụng, cậu phát tình tại một căn hẻm nhỏ, Min Yoongi vốn chủ quan nghĩ rằng hành tinh của mình hẻo lánh không có Alpha nên trốn vào một căn phòng kín bỏ hoang nhanh chóng gọi điện cho giáo sư của mình nhờ ông mang thuốc đến, một mình trải qua kỳ phát tình kéo dài hơn 3 ngày. Nhưng chính cậu cũng không nghĩ tới, hành tinh của cậu cư nhiên có Alpha, người Alpha đó vì giúp cậu liền thực hiện đánh dấu vào tuyến Omega ngăn chặn hoảng loạn của cậu, sau đó nhẹ nhàng giúp cậu tiêm thuốc ức chế, xong xuôi liền bỏ đi. Nhưng do đã bị đánh dấu vào tuyến Omega, Yoongi cho dù có tiêm vào người loại thuốc ức chế mới, bản thân cũng không thể trở thành Beta nữa. Bí mật đó tưởng chừng sẽ không có người nào biết nữa nhưng mà từ từ, sao khí tức Alpha của bạn cùng phòng KTX với cậu lại giống tên Alpha ngày trước vậy???

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: