[ Inuyasha đồng nhân ] Tứ hồn chi Nguyệt Lão - Chiến Quốc Thiên

Giới thiệu truyện:

Tác giả : Sở Ngạo Tuyết Ngày bắt đầu : 16-8-2017 Ngày kết thúc : Số chương : Tình trạng : Đang tiến hành Nhìn trang bìa có lẽ mn đều biết hết rồi, có gì gặp lại ở văn án ha !

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: