Kayato - Tử thần mắt đỏ ( tiếp )

Giới thiệu truyện:

Phần tiếp của Kayato - Tử thần mắt đỏ , ta đổi máy mới xong quen mẹ acc cũ nên phải viết bằng acc mới, thế thôi. Ai tìm 4 chương đầu mà không thấy thì vào danh sách đọc của ta mà tìm nhé

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: