Khi Các Couples Trong LQM Dành Những Bài Hát (Bựa) Cho Nhau

Giới thiệu truyện:

Bựa. Rất bựa, coi xong là bị bựa lây luôn. Không bị bựa lây thì bị lây nhây à. Không bị lây nhây cũng bị lây lày hà. Kiểu gì cũng bị thôi bị cả ba cho nó lành. Ahihi.

Danh sách chương: