Kiểu tỷ, tâm của nàng không thể chứa ta sao? [ BHTT + Tự viết]

Giới thiệu truyện:

Tên truyện : Kiểu tỷ, tâm nàng không thể chứa ta sao? Thể loại : Bách hợp, ngược, lãng mạng Nhân Vật : Thúy Vân, Thúy Kiều (1x1) Cảnh báo : cảnh báo sau a~~

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: