Legend Of The World

Giới thiệu truyện:

Tương truyền trong vũ trụ xuất hiện các viên pha lê huyền ảo được gọi là "Sephire" mang sức mạnh kì diệu. Chúng được tạo ra để gửi cho những người nào thật sự xứng đáng được sử dụng và làm chủ được sức mạnh của những viên pha lê đó. Và rồi một ngày, một cậu bé nọ tên là Roxana bất ngờ tìm được 1 viên pha lê huyền ảo nhưng không may đã bị viên pha lê đó khống chế và tự nó hấp thụ vào người cậu. Cậu không hề biết rằng mình đang sở hữu một sức mạnh khổng lồ cho tới khi được Kyouji, tổng tư lệnh của tổ chức Ratatoskr giúp đỡ, cậu cũng đã được sử dụng sức mạnh đang ẩn chứa bên trong mình để giải cứu các tinh linh, đồng thời cậu cũng phải đối đầu với các thế lực đến bên ngoài trái đất đang có ý định chiếm đoạt các viên Sephire và thôn tính trái đất.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: