Lời nói dối tháng tư

Giới thiệu truyện:

• Tên truyện: lời nói dối tháng tư • Tác giả: Mình và một tác giả khác • Thể loại: oneshot, tragedy • Tình trạng sáng tác: đã hoàn • Rating: K+ Dù đã qua 1/4 nhưng mình vẫn sẽ đăng truyện này nhé.

Danh sách chương: