(Lucy Harem) Fairy Tail, các người đừng mong tôi bỏ qua!!!!!

Giới thiệu truyện:

Mọi người có thể gọi mik là Yuki. Đừng ném gạch đá vì đây là lần đầu mik viết.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: