Mafia Của Chính Phủ

Đăng bởi: BillMadhouse

Cập nhật: 27-03-2018

Tag:#mafia


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Giới Mafia bắt đầu lộng hành, Chính phủ cũng bắt đầu nhúng tay vào giải quyết bằng cách tụ tập lại những tên cứng đầu nhất trong giới Mafia lại và lấy độc trị độc. Chuyện gì sẽ xảy ra khi những người phá luật đối đầu với những người thành lập ra luật cùng với bọn lưu manh

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: