Mạt Thế Chi Ta Là Đóa Kì Hoa

Giới thiệu truyện:

Tên. Mạt thế chi ta là đóa kì hoa Tg. Kas Thể loại. Mạt thế, mau xuyên, hệ thống, ngọt, sảng, sủng, nam x nữ. Bìa. Designed by Cordelia_1906 Văn án. Trước mạt thế, Vạn Kì là tự do nhiếp ảnh gia, dung mạo không tính rất xuất sắc, nhân duyên không tính rất tốt, gia cảnh không tính rất giàu có, nói chung cô là một nữ nhân rất bình thường. Sau mạt thế, Vạn Kì vẫn như cũ là tự do nhiếp ảnh gia, dung mạo vẫn không tính rất xuất sắc, nhân duyên vẫn không tính rất tốt, gia cảnh vẫn không tính rất giàu có, chỉ là mị lực đột nhiên xảy ra biến đổi.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: