Minyoon | Như ảnh tùy hình

Giới thiệu truyện:

Thật ra là, Thắng Duẫn hận hắn. Tống Mẫn Hạo cũng không phải không biết. Nhưng mà không muốn buông, cũng không buông được.

Danh sách chương: