NBN_Quận chúa, có thể hay không chỉ yêu ta? Tác giả: Ngô đến hành

Đăng bởi: xuzuka

Cập nhật: 05-09-2017

Tag:#bh#gl#nbn


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Ở nam tôn nữ ti gia đình, ta chịu đủ rồi đương vật hi sinh! Ở cuối cùng một khắc, ta thề kiếp sau nhất định phải làm nam nhân! Thức tỉnh khi, ngoài ý muốn phát hiện ta lời thề cư nhiên trở thành sự thật? Chính là, dựa vào cái gì muốn ta làm quận mã? Quận mã liền quận mã đi, chính là quận chúa: Có thể hay không nói cho ta ngươi chỉ yêu ta? Tag: Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thạch duyên hách ( xa ngôn hạo ), thi thiến linh ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Danh sách chương: