[NielOng-OngNiel][Chuyển ver] KIM BÀI ĐẢ THỦ

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Phao Phao Tuyết Nhi Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE, có H. Tình trạng: Hoàn (120 chương) Nguồn: Lâm Phong Edit: Mika + Nana Beta: Nana Tình trạng chuyển ver: Hoàn NOTE: Truyện chuyển ver chưa xin phép tác giả, mong mn không mang ra ngoài. Xin cảm ơn ~ ---------

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: