[NielOng] - KIM BÀI ĐẢ THỦ 👑Chuyển ver

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Phao Phao Tuyết Nhi Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE, H hot. Tình trạng: Hoàn (120 chương) Nhân vật: Phòng Vũ - - > Khang Nghĩa Kiện; Dương Lỗi - - > Ung Thành Vũ Nguồn: Lâm Phong Edit: Mika + Nana Beta: Nana Tình trạng chuyển ver: Hoàn NOTE: Truyện chuyển ver mang mục đích phi thương mại, chưa được sự cho phép của tác giả, mong mn không mang ra ngoài. Xin cảm ơn ~ ---------

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: