[ Oneshot ] [ NC-17 ] [ ChanBaek ] Duyên phận

Đăng bởi: DinhHy_99

Cập nhật: 04-06-2015

Tag:#chanbaek#exo#nc17#oneshot


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Oneshot: Duyên phận Au : DinhHy_99 Thể loại: hiện đại, vườn trường , NC-17 (nhẹ ), HE Pairing: Chanyeol x Baekhyun "Là duyên số đã mang chúng ta quen nhau, biết nhau và bây giờ là bên nhau đúng không?" Hope u will enjoy~

Danh sách chương: