[OngNiel/KangOng][Chuyển ver] Hiệp định 30 ngày làm gay - Hoàn

Giới thiệu truyện:

Rank cao nhất trong mục fanfiction: #44 Tác giả: Lâm Tri Lạc Tên gốc: Hiệp nghị giảo cơ 30 thiên Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, thanh xuân vườn trường, hài hước, tưng tửng, 1×1, cường công x cường thụ, HE Couple: Kang Daniel x Ong Seong Wu Số chương: 58 chương + 5 phiên ngoại (bản gốc đã hoàn) Tình trạng chuyển ver: Đã hoàn Nguồn:nghebien8.wordpress.com

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: