OUTCAST - [ U23 Players ] DO YOU WANT TO PLAY?

Giới thiệu truyện:

Kind : Kinh dị (yếu tim thì đừng vào), Trinh thám, Trò chơi. WARNING: Buộc phải dùng suy nghĩ. Players in Story: Dũng x Chinh, Thanh x Phượng, Đại x Đức, Trọng x Dũng (04) If you want to play, select.

Danh sách chương: