Devil'Cry Dragon Advanture.

Giới thiệu truyện:

Kể về cuộc hành trình của một bán long mạnh nhất.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: