Sát Nhân [SAKOOK][BANGTWICE]

Giới thiệu truyện:

Anti can clickback now. Đơn giản là Sakook thui😆 Có lẽ cũng có H. Truyện này no hường no phấn, chỉ có máu với ... xxx thui😄 "Cô gái, em đã sẵn sàng chưa?" "Tôi cần thời gia." "Em có 10 giây" "Mình xin lỗi..." ¤ ĐOÀNG ¤ ☺☺☺

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: