Shortfic | Editfic | ChanBaek | Yêu Anh Hết Thuốc Chữa

Giới thiệu truyện:

- Title: Yêu Anh Hết Thuốc Chữa - Author: Linh Nabi - Link gốc: milkylin.wordpress.com - Tôi chỉ là người re-post, không phải author - Pairing: Chanbaek - Rating: ai biết đọc tiếng việt thì cứ việc vô, ai không biết thì phiến =)) - Category: pink (tràn đầy =)) ) Status: Completed

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: