Sống lại ( nữ biến nam ) Tác giả: Tịch mịch là ly rượu

Đăng bởi: xuzuka

Cập nhật: 17-08-2017

Tag:#gl#nbn


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Bạch thần ở chính mình cho rằng mệnh định người kết hôn ngày đó lựa chọn từ bỏ sinh mệnh, tỉnh lại lúc sau phát hiện chính mình không chỉ có biến thành nam, hơn nữa về tới mười hai năm trước. Ở bạch thần tìm kiếm sống lại ý nghĩa đồng thời gặp gỡ ngoài ý muốn tình yêu, bạch thần quyết định tuần hoàn chính mình tâm đi ái, đây mới là hắn sống lại ý nghĩa. Tag: Giới tính thay đổi Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Bạch thần ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Danh sách chương: