Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Giới thiệu truyện:

Văn án: Ta tên là Vị Y Y, là mỹ nhân bậc nhất kinh thành, thế mà hoàng thượng lại viện lý do là ta xấu xí không cho ta vào cung làm phi, không vào thì không vào, đã thế ta sẽ vào cung làm họa sư, vẽ nữ nhân xấu xí thành khuynh quốc khuynh thành, tuy thân hình của hoàng thượng cũng không tồi, nhưng về nhà sẽ vẽ thành xấu xí để lưu truyền ngàn năm!!! __Truyện siêu siêu dễ thương a 😍😍__ _Tên truyện: TA LÀM LỚN Ở HẬU CUNG _Tác giả: ... _Nguồn dịch: Lục Dương_Translator

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: