Thần Chết - Cuộc Hành Trình Tìm Kiếm Giới Tính

Đăng bởi: Nix_Ravenclaw

Cập nhật: 07-05-2018

Tag:#thầnchết


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Truyện này kể về một vị xuẩn thần chết đi tìm thân thế của mình, còn về việc tại sao lại không có giới tính, có thể xem là bất nam bất nữ thì mau nhấn vào chữ Đọc đi rồi biết ~(-◇-~)

Danh sách chương: