The Game's Word

Giới thiệu truyện:

Nói về Yukihira Yusuki một cậu học sinh cấp 3 lạnh lùng là top 1 game The Game Word. Sau khi đánh bại được con event boss cậu nhận được item "......." , do tò mò nên cậu sử dụng và qua TG khác. Đọc tiếp sẽ hiểu :) Truyện đầu tay có gì thông cảm, gạch đá nhận hết. 1 Tuần 1 Chap

Danh sách chương: