The perfect team~sảnh chính

Giới thiệu truyện:

Nếu bạn là writer, designer,... đang đi lạc, chưa được nhận nuôi thì hãy tới gia đình 'The perfect team' Đây sẽ là ngôi nhà tuyệt vời , một sân chơi mở rộng cho mọi người. Sảnh chính-nơi bàn luận về mọi việc chính của team~

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: