Thiên Đức Kỳ Duyên Mệnh

Giới thiệu truyện:

Hoàng đế chỉ để ái mộ, không thể yêu thương. Sai lầm của nàng chính là đặt ra nguyên tắc rồi phá vỡ nguyên tắc đó. Biết rõ ý trời khó tránh vẫn cố chấp đi ngược thiên mệnh. Bi tình này nàng gánh bao nhiêu ai là người thấu, là chàng, là thiên sử oai hùng?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: