Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Full ---update---

Giới thiệu truyện:

Chương 1200: Cô có bằng lòng cởi hết đồ không Tiến vào trận pháp cấp bốn của Bàn thứ năm đối với Mông Kỳ mà nói cũng đã là cật lực lắm rồi, nhưng Diệp Mặc thì lại lững thững như không. Bất luận là trận pháp công kích, trận pháp vây khốn, hay là mê trận hoặc huyễn trận, dường như cũng không ngăn cản được hắn. Cho dù Mông Kỳ biết Diệp Mặc là đại sư trận pháp cấp sáu, nhưng Diệp Mặc lại dễ dàng vượt qua Bàn thứ năm bước vào Bàn thứ sáu cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Có lúc, cô thậm chí nghi ngờ, Diệp Mặc bây giờ có phải đã vượt qua trình độ đại sư trận pháp cấp sáu rồi không. Khiến cô càng nghi ngờ chính là, Diệp Mặc dùng cách gì mà lại khiến những lực đẩy ở đây biến mất hoàn toàn? Mặc dù nghi ngờ, nhưng Mông Kỳ cũng không nói ra. Thực ra Diệp Mặc cũng đã cố gắng chậm tốc độ lại rồi, có lúc hắn gặp trận pháp bố trí tinh xảo, còn đứng lại nghiên cứu một chút. Nhưng cho dù như vậy, hắn và Mông Kỳ vẫn đang ở ngày thứ ba vượt qua Bàn thứ chín, đến cửa Bàn thứ mười. Bàn thứ c...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: