[TRUYỆN TRANH] My Little Pony Friendship Is Magic Human <<TRANS:Windy>>

Giới thiệu truyện:

(TRUYỆN NÀY MÌNH ĐÃ XIN PHÉP TÁC GIẢ ĐỂ DỊCH CHO CÁC BẠN RỒI NHÉ!!) Author : Mauroz FM Written : Mauroz FM Art : Mauroz FM Translate to Vietnamese : Windy Wings (@Windy0310) Main Characters: -Twilight -Pinkie -Rarity -Fluttershy -Rainbow -Applejack -Spike Title : [TRUYỆN TRANH] My Little Pony Friendship Is Magic Human <<TRANS:Windy>> Category(Thể loại) : Phiêu Lưu, Tình Bạn, Phép Thuật, Hài Hước Length : Long fic Status : On-going

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: