Tru Tiên

Giới thiệu truyện:

chắc k cần tả thêm . nhưng thấy người đăng trước gộp 50 chương một , lúc load bằng ddiejn thoại rất lâu nên mạn phép chia chương đăng lại

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: