Học Viện Sát Thủ(ngưng tuyển)

Giới thiệu truyện:

Tokoro sẽ tiếp tục điều hành cái trường của Snee-sama bởi vì Snee-sama lỡ tay xóa cái trường và đuối nên chuyển quyền điều hành cho Tokoro :Đ (đã được chính Snee-sama chuyển quyền :Đ)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: