(TRUYỆN TRANH) Giữ Chặt Tiểu Bạch Long

Giới thiệu truyện:

Huynh đã từng nói đời này nguyện nắm chặt tay ta mãi mãi, ta cũng vậy, chỉ cần được nắm chặt tay huynh ấy mãi mãi là điều ước duy nhất của ta... Thế nhưng... Vì sao... huynh... lại muốn giết ta!!?... Nguồn: Thất Tinh Thẩm Thước

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: