[ TRUYỆN TRANH ] Lưỡng Bất Nghi

Giới thiệu truyện:

Sau 1 tai nạn nhỏ,hoàng thượng biến thành hoàng hậu,hoàng hậu biến thành hoàng thượng ... Dịch:Lục dương_TRANSLATOR Nguồn:[như trên]

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: