Tương Phùng Hạ Vũ Thiên (Tuyển)

Giới thiệu truyện:

Tên: Tương phùng hạ thiên vũ - Gặp nhau dưới mưa (tạm dịch, nếu tên có sai thì mong mọi người góp ý sửa đổi). Fic tuyển này sẽ được viết thành truyện, được lập nên do con au quá lười và quá kém trong việc nghĩ tên nhân vật.

Danh sách chương: