Ù ôi :D

Giới thiệu truyện:

Ý kiến riêng okay? Thấy sao nói vậy, mấy bạn trẻ có ý kiến comment nke. Bìa làm màu.

Danh sách chương: