Vị thần chuyển sinh

Đăng bởi: user61583489

Cập nhật: 12-02-2018

Tag:#hisui#phiêulưu


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Rei-một vị thần bảo hộ cho thế giới estoria,cậu có công việc là bảo hộ nhưng dạo gần đây cậu trở nên lười nhác nên chúa quyết định cho cậu nhập hồn vào cậu bé rơi xuống núi rồi bảo hộ trực tiếp cho thế giới đó đến khi nào thế giới được bình yên

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: