|VKook| (Longfic) Anh chỉ muốn có con với em!

Giới thiệu truyện:

Anh chỉ muốn có con với em! Tác giả: Lee Minh Tâm. Rating: NC- 17. Fic gồm 2 phần. Phần 1: Đã hoàn. Phần 2: Đang tiến hành. Summary. Trên trái đất những hơn 7 tỉ người nhưng mà anh chỉ muốn có con với một mình em thôi. Trích lời của Kim Taehyung. Đây là Fic sinh tử văn.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: