vkook | text | hey boy!

Giới thiệu truyện:

HOÀN [ lower case ] #6 ngẫu nhiên #28 vkook #2 vmin vkook | text | hey boy! « khi có một anh chàng lạ mặt ib và tự nhận là crush của jungkook » - author : lia kim a.k.a hành - started : #29012018 - finished : #30052018 • #LiA_BTS

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: