vkook | umma Tae

Đăng bởi: brooklyn_82

Cập nhật: 10-04-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

"Umma Tae" thay thế cho "Em chỉ thích ở với mẹ". Plot sẽ được thay đổi một chút nhưng đảm bảo là sẽ hay hơn "Em chỉ thích ở với mẹ". Có thể ủng hộ chứ?

Danh sách chương: