[ VKookGa ] [ Chuyển Ver-Edit ] Chung phòng với mỹ lang

Giới thiệu truyện:

Tên gốc : Tẩm thất mỹ lang Tác giả : Bố Đinh Thể loại : Hiện đại đô thị, nhất thụ lưỡng công (1x2), siêu cấp mỹ công - ngu ngơ đáng yêu thụ, HE , vườn trường Couples : Kim Tại Hưởng x Mân Doãn Khởi , Tuấn Chung Quốc x Mân Doãn Khởi Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản edit : Đang lết một cách chăm chỉ TvT Editor : Meap Vui lòng không mang tác phẩm ra ngoài dưới mọi hình thức !!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: