[ VKookGa ] [ Chuyển Ver-Edit ] Chung phòng với mỹ lang

Giới thiệu truyện:

Tên gốc : Tẩm thất mỹ lang Tác giả : Bố Đinh Thể loại : Hiện đại đô thị, nhất thụ lưỡng công (1x2), siêu cấp mỹ công - ngu ngơ đáng yêu thụ , HE , vườn trường Couples : Kim Tại Hưởng x Mân Doãn Khởi , Tuấn Chung Quốc x Mân Doãn Khởi Tình trạng bản edit : Đã hoàn ^o^/* Đang trong giai đoạn Beta Editor : Meap🐰❤️ Edit và chuyển ver đã có sự cho phép của người dịch, vui lòng không mang tác phẩm ra ngoài dưới mọi hình thức !!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: