[VN] SCP Foundation

Giới thiệu truyện:

Edit: Xù Nguồn: SCP Foundation Vietnam, Mystowào Lịch: đăng hằng ngày, thông báo tạm drop sẽ ở bên artbook Hình ảnh: Google ------------------------------------- Không có gì đâu vì Xù là fan của SCP :v

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: