Xuyên Không Về Thời nguyễn

Giới thiệu truyện:

đây là fic xuyên không liên quan đến lịch sử việt nam.Bối cảnh thuộc về thời nhà Nguyễn khi Tự đức lên ngôi

Danh sách chương: