(yaoi) creepy pasta Slendy x Jeff

Đăng bởi: nhomboylove

Cập nhật: 07-04-2018

Tag:#yaoi


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

hellu Au làm chuyện 1 lần rùi nhưng ai đó xóa làm Au bùn lắm,huhu.(Au: thui chết lộn đề) thì Au yêu creepy pasta lắm (Au: nhất là Jeff the killer😍) thì Au nói Au là hủ nên Au sẽ làm yaoi nhá.ahihi. chuyện phân chia ra thành boy x boy,girl x girl(Au: tại Au ghét nhỏ Jane the killer, để nhỏ đó yêu clock đi) ai méo phải hủ thì ...BIẾN!(Au: đùa thui chứ vô chửi thoải mái * tủi thân* la mắng đủ các kiểu con đà điểu) Au sẽ chọn mấy anh công và thụ, khỏi cần mấy chế nói (Au: huhu, tại chuyện đầu tiên kêu mấy chế chọn mà méo thằng nào chọn * cry * coi vậy đi nhá mấy cưng) có điều kiện mấy đứa nên đọc: 1.Au mún hủ đọc truyện của Au 2. chửi có tâm dùng cái 3.vô nghề tay còn non nớt 4.cầu mong mấy má đừng quá trong sáng. xong! Vô truyện nào bây bề!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: