Zombie: Liệu ta có chết

Giới thiệu truyện:

Nhìn vào hư không, ngước vô định vào xa xăm. Thế giới mục nát rồi. Do đây là truyện tự viết nên yêu cầu không sao chép dưới mọi hình thức :33 Yêu mọi người <3

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: