Tổng hợp truyện Buddha

#buddha#buddhism#dat#ddd#macrobiotics#meditation#ohsawa#tddh

Đăng bởi: trami315

4429 - 51 - 11

BUDDHADASA QUYỂN SÁCH CHO NHÂN LOẠI Tóm lược Đạo Pháp của Đức Phật Hoang Phong chuyển ngữ Nhà Xuất Bản Phương Đông 2012 Quyển sách

Đăng bởi: phile727

79 - 0 - 49

Tác giả: Yeshe Tsondu Anh dịch: Geshe Lobsang Tharchin và Benjamin & Deborah Alterman Việt dịch (từ Anh ngữ): Trần Ngọc Phú

Đăng bởi: sunshinemy

103 - 0 - 1

Đăng bởi: minhtam90

50 - 0 - 1

Đăng bởi: phile727

81 - 0 - 29

Diệu Pháp Liên Hoa Ðời Diêu Tần Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch từ tiếng

Đăng bởi: PhongBaHunh

4803 - 8 - 10

Đây là bản dịch từ nguyên tác Pháp ngữ "Retour à la Santé par la Macrobiotique" (không ghi xuất xứ)

Đăng bởi: PhongBaHunh

10702 - 56 - 81

Năm đầu khi mở cửa Làng Mai vào mùa hè, tôi thường hay cư trú trên phòng của cư xá

Đăng bởi: PureLandBuddhism01

62 - 0 - 9

Phật thuyết Kinh Vô Lượng Thọ - Quyển hạ

Đăng bởi: PhongBaHunh

2965 - 13 - 26

Đây là quyển sách mà mọi gia đình cần đọc, để tránh hao tổn tiền bạc trị bệnh, để bớt

Đăng bởi: PureLandBuddhism01

505 - 0 - 19

Quán Vô Lượng Thọ kinh là một trong ba bộ kinh quan trọng nhất của Tịnh độ tông. Kinh miêu

Đăng bởi: PhongBaHunh

2597 - 27 - 24

ĂN GẠO LỨT MUỐI MÈ VÀ THỰC PHẨM LÀNH SẠCH Đủ chất bổ Giữ sức khoẻ Chữa được bệnh Lợi kinh tế

LUÂN XA

Writing

Đăng bởi: PhongBaHunh

938 - 6 - 20

Chân Sư D.K có thể nói là người viết đầy đủ nhất về Chakra, và là nguồn tài liệu tin

Đăng bởi: PureLandBuddhism01

286 - 0 - 13

Bồ tát Địa Tạng là vị Bồ tát có nhân duyên sâu nặng với chúng sanh trong thế giới Ta

Đăng bởi: PureLandBuddhism01

278 - 1 - 12

THAY LỜI TỰA Đức Phật ra đời suốt bốn mươi năm trời thuyết pháp, có đến hơn tám vạn bốn ngàn

Đăng bởi: PhongBaHunh

593 - 2 - 28

Chúng tôi viết quyển sách này cho những người mới bắt đầu học Phật. Bước đầu tuy tầm thường song

Đăng bởi: phile727

88 - 0 - 6

LAMA ZOPA RINPOCHE HƯỚNG DẪN PHÁP TU HÀNG NGÀY Advices For Daily Practice by Lama Zopa Rinpoche LAMA ZOPA RINPOCHE chủ giảng Hồng Như chuyển

Đăng bởi: PureLandBuddhism01

200 - 2 - 7

PHẬT HUYỀN KÝ "Thời mạt pháp ức ức người tu hành khó có một người đến giải thoát. Chỉ nương pháp môn

Đăng bởi: PhongBaHunh

696 - 5 - 14

THAY LỜI TỰA Một vị thiền sư già mắc chứng xuất huyết ở não, một ống chân bị bại, lại mang