Tổng hợp truyện Buddha

Đăng bởi: trami315

2959 - 36 - 11

BUDDHADASA QUYỂN SÁCH CHO NHÂN LOẠI Tóm lược Đạo Pháp của Đức Phật Hoang Phong chuyển ngữ Nhà Xuất Bản Phương Đông 2012 Quyển sách

Đăng bởi: phatphapthientong

154 - 2 - 22

Kính thưa độc giả [ sachthientong.com ], Những người tìm hiểu hay tu theo đạo Phật, ít có người nghe đến

Đăng bởi: phile727

64 - 0 - 49

Tác giả: Yeshe Tsondu Anh dịch: Geshe Lobsang Tharchin và Benjamin & Deborah Alterman Việt dịch (từ Anh ngữ): Trần Ngọc Phú

Đăng bởi: sunshinemy

102 - 0 - 1

Đăng bởi: minhtam90

50 - 0 - 1

Đăng bởi: phile727

51 - 0 - 6

LAMA ZOPA RINPOCHE HƯỚNG DẪN PHÁP TU HÀNG NGÀY Advices For Daily Practice by Lama Zopa Rinpoche LAMA ZOPA RINPOCHE chủ giảng Hồng Như chuyển

Đăng bởi: phile727

64 - 0 - 29

Diệu Pháp Liên Hoa Ðời Diêu Tần Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch từ tiếng

Đăng bởi: phile727

53 - 0 - 3

Kinh Tiểu tụng (zh. 小頌, pi. khuddaka-pātha): bao gồm quy định về thực hành nghi lễ. Gồm 9 kinh và

Đăng bởi: PhongBaHunh

8582 - 49 - 81

Năm đầu khi mở cửa Làng Mai vào mùa hè, tôi thường hay cư trú trên phòng của cư xá

Đăng bởi: PhongBaHunh

3570 - 3 - 10

Đây là bản dịch từ nguyên tác Pháp ngữ "Retour à la Santé par la Macrobiotique" (không ghi xuất xứ)

Đăng bởi: PureLandBuddhism01

209 - 1 - 12

THAY LỜI TỰA Đức Phật ra đời suốt bốn mươi năm trời thuyết pháp, có đến hơn tám vạn bốn ngàn

Đăng bởi: PhongBaHunh

1823 - 26 - 24

ĂN GẠO LỨT MUỐI MÈ VÀ THỰC PHẨM LÀNH SẠCH Đủ chất bổ Giữ sức khoẻ Chữa được bệnh Lợi kinh tế

Đăng bởi: PhongBaHunh

479 - 1 - 28

Chúng tôi viết quyển sách này cho những người mới bắt đầu học Phật. Bước đầu tuy tầm thường song

Đăng bởi: PureLandBuddhism01

180 - 2 - 7

PHẬT HUYỀN KÝ "Thời mạt pháp ức ức người tu hành khó có một người đến giải thoát. Chỉ nương pháp môn

Đăng bởi: PureLandBuddhism01

55 - 0 - 9

Phật thuyết Kinh Vô Lượng Thọ - Quyển hạ

LUÂN XA

Writing

Đăng bởi: PhongBaHunh

576 - 6 - 20

Chân Sư D.K có thể nói là người viết đầy đủ nhất về Chakra, và là nguồn tài liệu tin

Đăng bởi: PureLandBuddhism01

368 - 0 - 19

Quán Vô Lượng Thọ kinh là một trong ba bộ kinh quan trọng nhất của Tịnh độ tông. Kinh miêu

Đăng bởi: PhongBaHunh

2498 - 12 - 26

Đây là quyển sách mà mọi gia đình cần đọc, để tránh hao tổn tiền bạc trị bệnh, để bớt