Tổng hợp truyện Ddark

#askanddare#ddaoff#ddark#kookga#taegi

Đăng bởi: marsofseri

4740 - 3 - 7

Đăng bởi: Daviddarkson

3493 - 292 - 27

kaishin/kaiconan khỏi nói nhiều -_- m.n muốn biết vào truyện đọc. Nhớ ủng hộ Mik nha cảm ơn m.n nhiều . Mà

Đăng bởi: marsofseri

467 - 0 - 1

003-004

Writing

Đăng bởi: marsofseri

76 - 0 - 1

001-002

Writing

Đăng bởi: marsofseri

117 - 0 - 1

Đăng bởi: marsofseri

89 - 0 - 1

Đăng bởi: marsofseri

124 - 0 - 1

Đăng bởi: marsofseri

103 - 0 - 1

Đăng bởi: marsofseri

157 - 0 - 1

Đăng bởi: marsofseri

116 - 0 - 1

Đăng bởi: marsofseri

249 - 0 - 1

Đăng bởi: marsofseri

419 - 0 - 1

Đăng bởi: marsofseri

269 - 0 - 1

Đăng bởi: marsofseri

327 - 0 - 1

Đăng bởi: marsofseri

1083 - 0 - 1

Đăng bởi: marsofseri

610 - 1 - 5

Đăng bởi: marsofseri

1235 - 4 - 4

Đăng bởi: marsofseri

774 - 0 - 3