Tổng hợp truyện Ddark

#askanddare#ddark#fnaf#kookga#yoongi

Đăng bởi: marsofseri

4818 - 3 - 7

Đăng bởi: Daviddarkson

15962 - 1030 - 33

kaishin/kaiconan khỏi nói nhiều -_- m.n muốn biết vào truyện đọc. Nhớ ủng hộ Mik nha cảm ơn m.n nhiều . Mà

Đăng bởi: Daviddarkson

15 - 3 - 3

''Như ta đã từng yêu'' hay '' Like We used to love '' nói về chuyện tình dở khóc dở

001-002

Writing

Đăng bởi: marsofseri

117 - 0 - 1

003-004

Writing

Đăng bởi: marsofseri

81 - 0 - 1

Đăng bởi: marsofseri

119 - 0 - 1

Đăng bởi: marsofseri

419 - 0 - 1

Đăng bởi: marsofseri

269 - 0 - 1

Đăng bởi: marsofseri

89 - 0 - 1

Đăng bởi: marsofseri

249 - 0 - 1

Đăng bởi: marsofseri

210 - 0 - 1

Đăng bởi: marsofseri

327 - 0 - 1

Đăng bởi: marsofseri

2541 - 0 - 7

null

Đăng bởi: marsofseri

378 - 0 - 4

Đăng bởi: marsofseri

446 - 0 - 1

Đăng bởi: marsofseri

103 - 0 - 1

Đăng bởi: marsofseri

1751 - 2 - 1